Dagbog
Føre træningsdagbog en sæson
Præsentation
Niveau 2

Deltageren skal på egen hånd føre træningsdagbog for samtlige træninger for en hel sæson.

Deltageren opfordres til at benytte appen "Athleeto" til logføring af træning.

Deltagerens træner har mulighed for og opfordres til at oprette holdets træninger i Athleeto, eventuelt på app.athleeto.com.